SADARBĪBAS IESPĒJAS

pakalpojumi

DISCOVER MORE

RĒĶINI

Ienākošo, izejošo rēķinu apstrāde. Darbs arī ar klienta ierastajām grāmatvedības programmām.

Follow us

MAKSĀJUMI

Sagatavošana, veikšana ar apstiprinājumu atbilstoši klienta noteiktajam plānam. Veicam arī nodokļu maksājumus.

ATSKAITES

Atskaišu nodošana termiņos un atbilstoši prasībām. Klienta pārstāvība VID. Finanšu atskaites sagatavošana fondu finansējuma pretendentiem, saņēmējiem.

Follow us

ATBALSTS

Atbalsts kredīta saņemšanā, nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana. Saņemtā valsts atbalsta izlietojuma kontrole, finanšu stāvokļa analīze, finanšu procesu optimizācija.